Krijgt u die zorg vergoed?Of uw zorg wordt vergoed hangt af van welke zorg u krijgt en welke zorgverzekering u hebt. Bekijk de vergoedingen in uw basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering van CZ.
Zoekt u een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten?Hebt u een doorverwijzing voor een consult bij een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten? Deze zorgverleners vindt u niet in de Zorgvinder. Kijk voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners op onze vergoedingenpagina.
De voordelen van gecontracteerde zorgAls u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat, heeft dat voordelen voor u. Met gecontracteerde zorgverleners maken we afspraken over kwaliteit, de bereikbaarheid en prijs van zorg, zodat de zorg goed geregeld is.